Lieve lichtwerkers,

Transformatie in de materie!

P1100854
Foto: "Golven" van Jan van Mourik
Er is zoveel gaande en het gaat nu zo diep tot grote veranderingen in de materie. De materie is een soort van ‚over de kop’, een enorme transformatie vindt nu plaats.
De creatie kracht van de Bron verandert, versterkt zijn grip op de materie. Balans moet er komen!
De vrouwelijke energie dient zich zo aan. De vrouwelijke krachten worden steeds sterker. Ook de behoefte aan de vrouwelijke energie wordt steeds duidelijker.
De roep vanuit de maatschappij om echte zuivere vrouwelijke kracht wordt luider. Er is een instroom van de goddelijke vrouwelijke energie die grote veranderingen teweeg zal brengen. De vrouwelijke energie komt meer te staan, meer naar voren, als je hiervoor kiest! Deze energie is nodig voor herstel en balans.
Een wereld uit balans roept om herstel van balans, om vernieuwing van binnen uit.

Grootse veranderingen zijn nu mogelijk. De weg ligt open...
Ga je eigen unieke pad, weersta de druk van het collectief, durf je innerlijke stem voorrang te geven boven alles.

Er breken nu echt andere tijden aan voor de mens die leeft vanuit zijn blauwdruk en zijn zielenopdracht vervuld. Er vinden veranderingen plaats in de werkelijkheid.
Het goddelijke krijgt meer grip op de materie. Het ‚negatieve’ krijgt minder houvast en gaat steeds meer afbrokkelen. Mensen die vooral leven vanuit hun lager zelf, zonder hun hoger zelf te raadplegen, krijgen het steeds moeilijker.
De weg komt meer en meer vrij voor lichtwerk. Het negatieve heeft steeds minder invloed op de positieve, opbouwende ontwikkelingen in de mens en maatschappij. De Liefde drukt door en kan beter een stempel drukken in de materie, in de levensvormen op aarde.
Er blaast een vernieuwende wind in het heelal. Er is een transformatie gaande die grote gevolgen zal hebben voor de wereld. Realisatie van de Goddelijke Bron in de vorm.

Wees je bewust van je ego, die zich heeft aan te passen aan deze grote veranderingen. Je ego heeft moeite met los te laten en mee te gaan met de kracht van je Hoger Zelf. Wees je bewust wanneer je ego tegenwerkt, in plaats van dat het zich dienstbaar opstelt aan je Hoger Zelf en de enorme aanpassingen die gepaard zullen gaan met de veranderingen.
Wees ego-bewust. Wanneer voel je angsten, verzet? De oplossing ligt in de stilte, in je opnieuw verbinden met je hartkracht, de warmte en liefde van je Hoger Zelf.
Zelf vind ik het handig om dan even in rust te gaan zitten, naar binnen gericht met een ***Papershield werkkaartje. Zo krijg ik helderheid in mijn uitdagingen. Krijg ik antwoorden op mijn vragen, neem ik even afstand en ben/wordt ego-bewust.

De collectieve druk weerstaan is nu essentieel. Wees je bewust van een collectieve druk die op je wordt uitgeoefend. Een druk in de vorm van overtuigingen wat hoort en niet hoort. Een druk van gewoontes uit de maatschappij. Een druk van familie en vrienden, of van binnen uit. Voorbeeld hier van zijn schuldgevoelens. Je voelt je schuldig omdat je niet doet wat van jou verwacht wordt.
Keer naar binnen en wordt je bewust of dit juist is. Verbind je opnieuw met je hartkracht en je Hoger Zelf. Zoek je weg van binnenuit. Dit is ook de vrouwelijke energie, die je roept van binnen uit naar buiten toe te leven. Alleen van binnen uit kun je de enorme goddelijke kracht aanboren die je zal ondersteunen op jouw unieke levenspad. De nieuwe tijd vraagt om van binnen uit te leven naar buiten toe.

Ga je eigen unieke weg en leef jouw blauwdruk. We hebben allemaal een unieke duimafdruk en zijn verbonden in eenheid, in liefde, en toch ieder uniek en bijzonder.
Durf op te staan, in je goddelijke kracht te zijn en de dingen anders dan gebruikelijk is te doen. Zo anders dan misschien je buurman of buurvrouw. Durf te leven vanuit jouw goddelijke kracht, jouw innerlijke stem, jouw zielenopdracht.
Durf te gaan staan in de vrouwelijke energie, zo geheel anders dan tot nu toe gebruikelijk was. Het is nieuw, spannend, maar het kan niet meer anders. De druk van binnen uit en de roep van binnen uit worden steeds groter.
We worden zo bijgestaan door de engelen en het Licht. Zo bijgestaan door de goddelijke vrouwelijke energie. Neem iedere dag weer een stapje vooruit op je levenspad. Als je bewuste besluiten neemt, wordt je van binnen uit gesteund. Worden de dagelijkse stapjes makkelijker gezet.

’Slachtoffers’ krijgen het nu extra moeilijk, ze worden direct bevestigd in hun slachtoffer gevoel, hun leven komt geheel hierin te staan. Steeds meer en meer problemen/uitdagingen.
De correctie van de Schepper als je van je blauwdruk, je pad afwijkt, zal steeds ’harder’ worden, door de huidige veranderingen.
Ga mee met de nieuwe energie en laat het slachtofferschap achter je. Laat alles wat je uitzend vooral liefde en goddelijke kracht zijn!

Zet definitief een punt achter je oude leven en durf te gaan staan voor wie je werkelijk bent! Durf het nieuwe leven aan te gaan! Positieve veranderingen zullen zichtbaar worden in je leven. Heb geduld en houd je vast aan je innerlijke kracht, je hart. Ga je innerlijke weg.

De volle maan van 6 november 2014 zal in het teken staan van kiezen voor instroom van de goddelijke vrouwelijke energie in je leven, gaan staan in de vrouwelijke kracht, ego-bewust! Durf te staan in het nieuwe leven.
De volle maan bereikt haar hoogtepunt om 23.24 uur.
De cirkelmeditatie begint om 20.00 uur. Indien dit tijdstip je niet schikt, kun je een ander moment van de dag kiezen en je intentie richten op deel te nemen aan de meditatie. Ook dit werkt.
Je kunt onderstaande tekst als leidraad gebruiken, maar ook vanuit je eigen Hoger Zelf de meditatie doen. (Je kunt de tekst bijvoorbeeld voor jezelf inspreken op je mobiel en afdraaien tijdens de meditatie.)

Ga rustig zitten of liggen, Neem de tijd en ruimte voor jezelf. Voel je lichaam. Voel je gedragen door de stoel of het matje waarop je ligt.
Ontspan al je spieren. Ga met aandacht langs je voeten, benen en zo langzaam omhoog naar je hoofd. Ontspan je kaken een maak een innerlijke glimlach.
Adem nu zachtjes en oppervlakkig. Bijna onopvallend haal je adem. Voel de rust. Meer heb je nu niet nodig. (= vrouwelijke ademhaling)
Neem eventueel een ***Aquarius werkkaartje tussen beide handen. Dit helpt je te verbinden met de Bron.

Laat alles achter je wat je nu niet meer nodig hebt. Je bent nu volkomen in het hier en nu.
Ga met aandacht naar je voeten en visualiseer daar een prachtig wit licht onder. Laat het licht omhoog stromen, door je heen naar je stuitchakra en verder naar boven toe. Tot je kruin en terug naar het midden; je hart.

Visualiseer nu een wit licht boven je hoofd. Voel de stralen van het licht op je hoofd neerdalen. Je kruin en voorhoofd in. Door je heen stromen naar je voeten en terug naar je hart. Voel hoe beide energieën daar samenkomen en zich vermengen. Voel de enorme kracht hier van. Durf je hart helemaal te openen voor deze liefdeskracht.
Je wordt omringd door het licht, beschermd door het licht.

Vraag nu aan je Hoger Zelf je dagelijks bewustzijn aan te sturen en je te wijzen op je belemmeringen die je ego naar voren brengt. Vraag je ego mee te werken en mee te durven gaan met de veranderingen van de nieuwe tijd.
Durf je geheel, of deels, over te geven aan de vrouwelijke energie, de energie van binnen uit, durf haar open te ontvangen.
Je kunt hiertoe besluiten en uitspreken:
"Ik ontvang bewust de vrouwelijke energie in mij en durf geheel in de vrouwelijke energie te gaan staan!
Ik ben in balans, Mij Geschiede!"
Laat nu de vrouwelijke energie door je heen gaan en je omringen.
Neem hiervoor de tijd.
Blijf hierin zolang als het goed voor je voelt.

Ik wens een ieder die zich afstemt op deze volle maan meditatie een versterking van de instroom van vrouwelijke energie.

In Liefde,
Martha van Mourik* voorgaande meditaties kun je vinden op mijn website: www.marthavanmourik.com
** voor celvoeding die je helpt aarden=zelfzorg: www.heelvoedendvoornu.nl
***  Aquarius werkkaartjes, kleine Papershields, zijn tegen een geringe vergoeding te verkrijgen via de website: www.ellyvanmaaren.nl