Lieve Zelf-werkzame mens,

Het LIJDEN verminderen of neutraliseren.

Vrijheid
Foto: door Jan van Mourik
Wat gebeurt er weer veel in het wereldbeeld. Wat is er veel aan de hand. Wat zien we veel mensen lijden. Wat een grote ‚wake-up-call’ is er gaande.
De Schepper spoort de mensheid aan tot Bewustwording en Zelfverantwoordelijkheid!
De drang van de mens, is een drang naar vrijheid een enorm verlangen naar het Aquariustijdperk!

De diepe aanraking van de mens veroorzaakt een enorme drang naar vrijheid en het loskomen van het lijden. Maar deze vrijheid krijg je niet zomaar cadeau. Daar zal je voor moeten werken. De weg naar binnen gaan!
De vrijheid is niet te vinden buiten jezelf. In een andere omgeving, een mooier huis, een nieuwe baan, of in een ander land. De vrijheid kan je alleen van binnen vinden.
Nelson Mandela is daar een mooi voorbeeld van. Ondanks zijn gevangenschap was hij van binnen een vrij mens. Werkte aan zijn innerlijke vrijheid. Elke dag opnieuw. Wat een voorbeeld! Wat een grootsheid!

Wat is het doel van het lijden?
Het is een aanzet tot bewustwording, een zogenaamde ‚wake-up-call’ voor de mens. Iedere mens ontvangt zo zijn signalen vanuit zijn ziel en vanuit de Bron. Ben je er ook ontvankelijk voor??
Alleen de weg naar binnen, hiervoor bewust kiezen, besluiten en aanvaarden brengt je echt verder in het leven, verder in je vrijheid.
Ondanks dat de energie van het Aquariustijdperk volledig beschikbaar is, leeft het gros van de mensheid nog in het Vissentijdperk. De overgang moet nog gemaakt worden. Dit is nu aan zet.

We leven zo in een wereld van schijn en illusies. Zo in een wereld waarin vooral de buitenkant meetelt, gezien en gewaardeerd wordt. Maar hoe zit het met je binnenkant? Hoe is het met jouw lijden??
Leef jij al volledig in het Aquariustijdperk of ben je toch nog voor een groot gedeelte blijven hangen in het Vissentijdperk waarbij persoonlijk Lijden de hoofdrol speelt? Dan heb je het nu dubbel zwaar.

We zien momenteel heel veel lijden zowel persoonlijk als collectief ‚los komen’. De mens die nog in het Vissentijdperk leeft, krijgt het hierdoor dubbel zo zwaar. Heeft te maken met zijn individuele karma als met het collectieve karma wat is losgebarsten om uit te zuiveren.
Het karma en lijden dat wil uitzuiveren in het Aquariustijdperk.
Dat wil zeggen; alle oude patronen en denkwijzen willen worden vernieuwd. Willen worden vervangen door de onvoorwaardelijke Liefde. Dit past bij de huidige Aquarius energie.
Alle macht van overheersing en onvrij zijn, alle ziekten en zeer, zijn een vorm van lijden die we nu om ons heen zien groeien. Het is de roep van de Schepping, de Bron die meedogenloos is in zijn drang om ons te bevrijden!

De Goddelijke Blauwdruk van het Leven is tot in de Kern geraakt. De drang naar Vrijheid is enorm. Het is de bedoeling dat je jezelf bevrijdt via bewustwording van wie je in wezen diep van binnen bent.

Wat is werkelijk het lijden?
Het is gekoppeld aan bewust-Zijn. Als je bewustzijn zover resoneert met onvoorwaardelijke liefde, zo diep resoneert met de Bron, is de ervaring van Lijden niet meer nodig! Lost deze op.
Lijden komt voort uit het niet luisteren naar de Bron.
Lijden komt voor uit het het niet luisteren naar de signalen die je ziel via bijvoorbeeld je lichaam aan je geeft.
Lijden is in wezen je eigen creatie, de roep van je ziel; “wordt wakker, doe waarvoor je hier bent gekomen! Leef jouw persoonlijke blauwdruk!„
Lijden kan een directe feedback zijn uit dit leven, of nog iets wat je inlost uit een vorig leven. Het is altijd rechtvaardig, omdat de Bron alleen maar Liefde is.

Daarom moet ik in deze tijd mijn handen afhouden van mijn geliefden, zoals mijn eigen moeder, die ik zo zie lijden door haar dementie. Het is niet aan mij om tussen haar en de Bron in te gaan staan.
Stop met willen zorgen voor de ander; ik laat het over aan de Bron, ook als ik zie dat het ‚mis’ gaat.
Ik mag en kan haar niet echt helpen, door bijvoorbeeld uitgebreid voor haar te gaan zorgen. Ik regel wel zo goed mogelijk hulp, maar laat het weer los.
Het is haar persoonlijke creatie. Ik laat het over aan de Bron. Het is tussen haar en de Bron!
Ik help haar door juist dicht bij mezelf te blijven, en in mijn Licht te blijven staan!

Wij hoeven het lijden van die ander niet te dragen! Het is niet van ons. Weet wie je bent en blijf staan in je Licht.
Als ik dit niet doe, word ik direct ‚onderuit gehaald’ door de Bron en word ik bijvoorbeeld direct ziek, of doodmoe gemaakt. Dan kan ik zelf niet meer verder.
Ik blijf staan in mijn Liefdeskracht, in het Licht en ik weet wie ik ben.

Weet jij wie je werkelijk bent?
Met welke energieën resoneer jij mee??

Besluiten en aanvaarden. Het blijft toch de stuwende kracht bij bewustwording omdat wij hier leven op de planeet van vrije keuze.
Als je ergens een besluit opneemt, aanvaard dan ook de gevolgen hiervan en blijf bij je besluit. Verander dit niet opeens. Dan gaat het echt mis!
Als je namelijk een besluit ergens opneemt, gaat het hele universum voor je er aan werken. Zal je helpen je aan dit besluit te houden. Geen terugval in je oude patroon is meer mogelijk.
Besluiten die genomen worden met heel je wezen en die de bedoeling voor jou zijn, dus resoneren met jouw persoonlijke Blauwdruk, laten je groeien in bewustwording. Brengen je verder.
Zo stem je je meer en meer af op de Bron. Het is een soort van overgave aan de Bron. Jouw wil en de goddelijke wil gaan krachtiger resoneren. Dat is wat er gebeurt.

Laat het over aan de Bron. Ga er niet meer tussen zitten.
Dit betekent ook dat je niet steeds naar de ander hoeft te kijken en te wijzen. Blijf gewoon dicht bij jezelf.
Het draait om jou en de Bron en om die andere mens en de Bron. Laten we leren dit goed te begrijpen en te leven. Laat de ander zijn eigen weg gaan. Het is niet voor jou! Het is van de ander.

Je helpt het collectieve leed te verzachten en te verminderen door jouw persoonlijke contact met de Bron te versterken. Deze te voeden, elke dag opnieuw.
Je helpt het Lijden te neutraliseren door te leven vanuit je hart, vanuit het Licht, vanuit je Hoger Bewustzijn. Sta volledig in je verantwoording. Draag de verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Het slachtofferschap voorbij!
Zet elke dag weer een stapje verder op je bewustwordingsweg. Doe waarvoor je hier bent gekomen. Leef je persoonlijke blauwdruk volledig!!
Zo help je het wereldleed te verzachten. Zo help je het Lijden te neutraliseren!

De volle maan van 28 september 2015 zal in het teken staan van neutralisering van het Lijden!
Versterk je contact met de Bron, geef je geheel over aan de Bron!

De volle maan bereikt haar hoogtepunt om 4.52 uur. De meditatie begint om 20.00 uur. Als je besluit en aanvaardt dat je hieraan deel wil nemen, kun je onderstaande tekst als leidraad gebruiken.

Ga rustig liggen of ontspannen rechtop zitten. Neem hiervoor de tijd en de ruimte.
Ontspan jezelf. Je kunt hiervoor ook jezelf eerst flink uitstrekken; je spieren aanspannen om ze vervolgens geheel te ontspannen.
Ontspan je kaken, je mond - maak een innerlijke glimlach - ontspan je ogen, je voorhoofd.
Ontspan je ademhaling. Adem heel rustig in en uit. Iets minder mag, je bent immers in rust.
Neem nu eventueel een **Aquarius werkkaartje tussen beide handen. Dit kan je helpen je makkelijker met de Bron te verbinden.

Ga nu met je aandacht naar je stuitchakra en je voeten. Voel hoe je op de aarde rust, gedragen wordt.
Visualiseer nu een heldere buis die van onder je zitvlak tot diep de aarde in reikt. Neem energie van de aarde op via je stuitchakra en laat energie via je voeten uitvloeien naar de aarde.
Voel de verbinding, de continue stroom van energie met de aarde. Je wordt gedragen. Je bent welkom op de aarde. Je bent diep verbonden met Moeder Aarde.

Ga nu met aandacht naar je kruin.
Visualiseer een helder wit licht boven je hoofd. Laat het neerdalen op je hoofd, je 3e oog en bij je binnen stromen via je ruggengraat naar beneden toe. Helemaal door je heen. Door je benen en voeten de aarde in.
Voel de kosmische energie door heel je lichaam gaan, naar je hart. Je verwarmen en omarmen, door heel je aura.

Help mij alle hints van mijn Ziel waar te nemen en te luisteren naar de roep van de Bron.
Ik leef vanuit het Goddelijke Licht, ik leef vanuit de onvoorwaardelijke Liefde van mijn Wezen, vanuit mijn hart!
U Geschiede!

Blijf zo lang in deze energie als goed voor je voelt.

Ik wens een ieder die zich afstemt op de volle maan meditatie volledige overgave en eenheid met de Bron toe!

In Liefde,
Martha van Mourik.* Voor celvoeding van binnen en buiten, zie mijn website: www.heelvoedendvoornu.nl
**  Voor Aquarius werkkaartjes, kijk op: www.ellyvanmaaren.nl